Учасники
Медіа

Бюлетень ПЕРЕВІЗНИК® Транском ПП

Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості транспортних фірм, а також донести інформацію власникам транспортних засобів про можливості автосервісних фірм та розширити коло партнерів на ринку перевезень та автосервіса

наклад – 15000 пр.
Видаєтья:
Бюлетень - щоквартально.
Додаток до Бюлетеня - щомісячно.
Електронна версія - двічі на місяць.
Видається з 2001 року.
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

оф. а/с 48, вул.Світлицького, 35, м.Київ, Україна, 04123
тел.: 380445037238
факс: 380444635347